kontakty

Organizácia za rok 2017

Kultúrne centrum Sihoť
Dušan Dobiaš a Iveta Matejková

 

ŠKD Sedmička
Dagmar Pádivá

 

za Výbor mestskej časti SEVER

 

Kultúrne centrum Kubra

 

Kultúrne stredisko Opatová
Ľubica Lišková

 

 

Organizácia za rok 2016

 

ŠKD Sedmička
Dagmar Pádivá

 

Kultúrne centrum Sihoť

 

Kultúrne centrum Kubra

 

Kultúrne stredisko Opatová
Ľubica Lišková

 

za Výbor mestskej časti SEVER