Mesto Trenčín, Kultúrne centrum Sihoť a VMČ SEVER
pozývajú všetkých na 

DNI SIHOTE

HLAVNÝ PROGRAM

DNI SIHOTE 2017 Hlavný program

DNI SIHOTE 2017 Hlavný program

Mesto Trenčín, Kultúrne centrum Sihoť a VMČ SEVER pozývajú všetkých na  DNI SIHOTE 2017 - HLAVNÝ PROGRAM SOBOTA 30. septembra 2017
Čítať viac...
19. a 20. augusta 2017 ''Laugarício Cap 2017''

19. a 20. augusta 2017 "Laugarício Cap 2017"

(kultúrno spoločenská sprievodná akcia v rámci týchto medzinárodných rybárskych pretekov podľa pravidiel CIPS) 
Na voľnej zelenej trávnatej ploche pri hrádzi na Sihoti na Nábrežnej ulici sa uskutoční sprievodné kultúrno spoločenské podujatie v rámci rybárskych medzinárodných pretekov. 
Čítať viac...
19. augusta 2017 ''Ad Fontes Musicae - K prameňom hudby '' - XVII. ročník medzinárodného festivalu starej hudby

19. augusta 2017 "Ad Fontes Musicae - K prameňom hudby " - XVII. ročník medzinárodného festivalu starej hudby

Stredoveký deň na Kubranskej kyselke : ukážky starej hudby,  tanca,  šermu, dobovej kuchyne, detská historická aréna a malá ZOO.
Čítať viac...
4. augusta 2017 „Letná guľovačka“ na Pádivci

4. augusta 2017 „Letná guľovačka“ na Pádivci

Veselé popoludnie pre deti i rodičov, hry a zábava s prekvapením na ihrisku Pádivec – Sihoť IV.
2. júna 2017 ''Detský deň na Sihoti''

2. júna 2017 "Detský deň na Sihoti"

Detský deň v areály Školského klubu detí Sedmička.
Čítať viac...
5. január 2017 ''Trojkráľový punč na Sihoti''

5. január 2017 "Trojkráľový punč na Sihoti"

Prvá tohtoročná akcia v rámci DNI SIHOTE 2017 sa uskutočnila v priestoroch pred OD Rozkvet.  Bez veľkých sprievodných činnosti sme sa rozhodli uskutočniť akciu s ponukou punču.  Keďže sa blížil sviatok Troch kráľov,  názov akcie bol vopred daný.
Čítať viac...
DNI SIHOTE 2016

DNI SIHOTE 2016

MIESTO KONANIA: Priestor pred OD Rozkvet, Centrum seniorov (CS), Školský klub detí 7, KD Opatová
Čítať viac...

PREHLÁSENIE

Logo akcie DNI SIHOTE