5. január 2017  
"Trojkráľový punč na Sihoti"  

Prvá tohtoročná akcia v rámci DNI SIHOTE 2017 sa uskutočnila v priestoroch pred OD Rozkvet.  Bez veľkých sprievodných činnosti sme sa rozhodli uskutočniť akciu s ponukou punču.  Keďže sa blížil sviatok Troch kráľov,  názov akcie bol vopred daný.

 

 

5. január 2017 - "Trojkráľový punč na Sihoti" 

 

 

 

Prvá akcia v rámci DNI SIHOTE 2017 sa uskutočnila v priestoroch pred OD Rozkvet. Bez veľkých sprievodných činnosti sme sa rozhodli uskutočniť akciu s ponukou punču. Keďže sa blížil sviatok Troch kráľov, názov akcie bol vopred daný.

Punč aktívne pripravili poslanci zo Sihote Miloš Mičega a Ladislav Matejkai, ktorý sa aktívne na tejto akcii aj zúčastnili. Za technické zabezpečenie treba poďakovať KC Sihoť a pracovníkom Centra Seniorov na Sihoti.

Poďakovanie patrí aj členom spevokolu Sihotiar a vokálnej skupine Vox za ich spríjemnenie popoludnia s tradičnými koledami a ľudovými piesňami.

Celá akcia sa usporiadal pri teplotách pod mínus 15 stupňov Celzia, čo nebránilo cca 100 ľudom zúčastniť sa.