Miloš Mičega, zakladateľ akcie DNI SIHOTE

ÚVOD

V roku 2014 som bol zvolený za poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Už v roku 2015 som sa podieľal na príprave osláv 850 výročia bývalej obce Kubrá a 777 výročia tiež bývalej obce Opatová nad Váhom. Vtedy mi napadlo usporiadať niečo obdobné aj na Sihoti, kde som vyrastal a stále bývam. Nie je jednoduché určiť presný začiatok vzniku Sihote. Preto som sa rozhodol oslavy nazvať neutrálne.

Tak vznikli DNI SIHOTE.

Pri ich vzniku som našiel najväčšieho spolupracovníka v pani Ivete Matejkovej z KC Sihoť - občianske združenie. Z kolegov poslancov to bol jej syn Ladislav Matejka.

Ing. Miloš Mičega, #ZaLepsiTrencin

PRVÝ (nultý) ROČNÍK

24. september 2016 /sobota/

Hlavný program

Hlavný program sa odohrával v priestoroch pred OD Rozkvet na Sihoti. Súčasťou bolo aj slávnostné otvorenie zrekonštruovanej Šoltésovej ulice. Ako prvá na Sihoti, ak nie v Trenčíne je celá zadláždená bez asfaltového povrchu. 

Z časových dôvodov sa k účinkujúcim vyjadrím dodatočne. Nerád by som v rýchlosti niekoho opomenul, preto nechám rozprávať zatiaľ iba fotografie. Ďalšie pripravujem a aj rád prijmem aj od Vás. (Miloš Mičega - administrátor)

 

Jedného účinkujúceho uvediem predsa len na fotografii hneď v úvode. Štefan Skrúcaný, rodák zo Sihote. S kolegom Lacom Matejkom sme s ním spečatili tohtoročný (2016) jarný prísľub jeho účasti na našej akcii.

 

 

 

Ladislav Matejka
poslanec za MČ SEVER

 

Štefan Skrúcaný

 

 

 

Miloš Mičega
poslanec za MČ SEVER

Za tieto fotografie ďakujem Karolovi Hajasovi zo Sihote.

Detské popoludnie

 

 

Trenčín - Beh Sihoťou

Beh Sihoťou bol súčasťou programu DNI SIHOTE. Ladislav Matejka - bežecký nadšenec, napriek nabitému jesennému bežeckému programu v okolí Trenčína zabezpečil kolegov z Trenčianskej bežeckej ligy.

V tomto prípade nešlo o rekordy, čas a podobne, ale o potvrdenie základnej myšlienky DNI SIHOTE. Táto akcia má byť pre všetky spektrá sociálnych skupín. Bežci a všetci športovci do týchto skupín patria. 

Kto vyhral ? VŠETCI.

23. september 2016 /piatok/

Program v škole v piatok

Za tieto fotografie ďakujem Júliusovi Kákošovi zo Sihote.

Maľby a práce detí

25. september 2016 /nedeľa/

Divadla 21 v Opatovej
Divadelné predstavenie :  "To ste vy pán Taner?"

Ponúkam komentár prevzatý z vyjadrenia aktérov predstavenia zverejnený na FB stránke Opatová.

Trojdňový program Dni Sihote sa ukončil v Opatovej predstavením domáceho Divadla 21 s hrou  TO ste vy pán Taner?

V plnom kultúrnom dome sa odohralo opäť predstavenie plné dojmov a silných emócií.  Nechýbali pravé slzy nielen hercov na javisku,  ale aj súdiac podľa tichého smrkania a uplakaných očí - aj v hľadisku.

Na konci predstavenia Ľ. Lišková poďakovala za spoluprácu,  možnosť učiť sa a zároveň aj zapojiť sa celému prípravnému výboru týchto osláv.  Rovnako poďakovala aj divákom za ich podporu a návštevnosť na podujatiach.  Na javisku teda dostali slovo aj Iveta Matejková,  Miloš Mičega či Ladislav Matejka.

Týmto podujatím sa začal písať prvý ročník DNí Sihote.

Nesmieme zabudnúť na ľudí, ktorí pomáhali akýmkoľvek spôsobom  -  stavať pódium, nosiť stoličky,  upratovať,  pomáhať s programom,  sponzorom.  Ďakujeme poslancom SEVERU,  rovnako Petrovi Ďurišovi za jeho profesionálny vklad a ďalším.

Obrovské ĎAKUJEM patrí DH OPATOVANKE,  ktorá odohrala nádherný koncert,  ale aj za spoluprácu s FS Kubrá.  Negatívom ich vystúpenia bolo nedostatočné osvetlenie,  napriek tomu to všetko zobrali s profesionálnym prístupom.

Za plynulý priebeh nedele ďakujeme Ferkovi Novotnému -  nielen za pomoc pri príprave sály,  ale aj počas predstavenia.  Rovnako vďaka aj za technickú pomoc pri osvetľovaní.

Ďakujeme aj občanom,  že prišli,  bez nich by toto podujatie stratilo význam.   Veríme, že sa spoločne stretneme o rok a pripravíme opäť niečo nové.

 

Toľko stanovisko Ľubky Liškovej za Divadlo 21 z Opatovej.

 

 

Ďakujem spoločne.
Miloš Mičega