kontakty

Poslanec Zastupiteľstva TSK a Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

 

Poslanec Zastupiteľstva TSK a Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
Ing. Ladislav Matejka

 

Kultúrne centrum Sihoť

 

Kultúrne centrum Kubra

 

 

 

Poslanec Zastupiteľstva TSK a Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

 

Poslanec Zastupiteľstva TSK a Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
Ing. Ladislav Matejka

 

Kultúrne centrum Sihoť

 

Kultúrne centrum Kubra

 

 

 

Poslanec Zastupiteľstva TSK a Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

 

Poslanec Zastupiteľstva TSK a Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
Ing. Ladislav Matejka

 

Kultúrne centrum Sihoť

 

Kultúrne centrum Kubra

 

 

 

Poslanec Zastupiteľstva TSK a Mestského zastupiteľstva v Trenčíne

 

Poslanec Zastupiteľstva TSK a Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
Ing. Ladislav Matejka

 

Kultúrne centrum Sihoť

 

ŠKD Sedmička
Dagmar Pádivá

 

Kultúrne centrum Kubra

 

 

 

Kultúrne centrum Sihoť
Dušan Dobiaš a Iveta Matejková

 

ŠKD Sedmička
Dagmar Pádivá

 

za Výbor mestskej časti SEVER

 

Kultúrne centrum Kubra

 

Kultúrne stredisko Opatová
Ľubica Lišková

 

 

 

ŠKD Sedmička
Dagmar Pádivá

 

Kultúrne centrum Sihoť

 

Kultúrne centrum Kubra

 

Kultúrne stredisko Opatová
Ľubica Lišková

 

za Výbor mestskej časti SEVER