2017

Mesto Trenčín, Kultúrne centrum Sihoť a VMČ SEVER
pozývajú všetkých na 

DNI SIHOTE 2017

HLAVNÝ PROGRAM

MIESTO KONANIA

Priestor pred OD Rozkvet

 

 

 

SOBOTA
30. septembra 2017

 

 

Spolupráca so Štefanom Skrúcaným pokračuje aj v roku 2017

 

 

 

Ladislav Matejka
Trenčín, Sihoť

Foto z konca akcie v roku 2016

 

Štefan Skrúcaný
Trenčan zo Sihote

 

 

 

Miloš Mičega
Trenčín, Sihoť