Aktuality od roku 2016

Miloš Mičega,

Trenčiansky samosprávny kraj a Kultúrne centrum Sihoť 
pozývajú všetkých na 

v znamení hesla

Tretí ročník DNI SIHOTE sa po prvýkrát koná s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja a zároveň aj po prvýkrát bez podpory Mesta Trenčín.

Ing. Miloš Mičega, spoluzakladateľ DNI SIHOTE

DNI SIHOTE 2016

DNI SIHOTE 2016

MIESTO KONANIA: Priestor pred OD Rozkvet, Centrum seniorov (CS), Školský klub detí 7, KD Opatová
Čítať viac...

PREHLÁSENIE

Logo akcie DNI SIHOTE

archívne pozvania

Mesto Trenčín, Kultúrne centrum Sihoť a VMČ SEVER
pozývajú všetkých na 

DNI SIHOTE 2017

Mesto Trenčín, Kultúrne centrum Sihoť a VMČ SEVER
pozývajú všetkých na 

DNI SIHOTE 2016