2. júna 2017
"Detský deň na Sihoti"

Program :
od 13.00 hod

Detský deň v areály Školského klubu detí Sedmička.

 

Druhá akcia v rámci DNI SIHOTE 2017 sa uskutočnila v priestoroch Školského klubu detí Sedmička. Podujatie bolo pripravené pre deti SEVERU.

Srdečné poďakovanie za prípravu detskej akcie patrí Dáše Pádivej a kolektívu zo ŠKD Sedmička, ktorý akciu pripravil a všetkým zúčastneným vychovávateľkám a učiteľkám. Detskej akcie sa zúčastnili deti zo základnej školy Sedmička a Kubra, materskej školy Opatovská, Považská, Turkovej a  Švermova a iná omladina. Na akcii sa zúčastnilo cca 400 detí.