DNI SIHOTE 2018 Hlavný program

DNI SIHOTE 2018 sa konajú už po tretíkrát. Pomaly sa z nich stáva súčasť kultúrno spoločenského života na Sihoti, čo ma teší. Po prvýkrát sa konajú s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Osobne ma mrzí, že Mesto Trenčín na akciu neprispelo ani jediným eurom. Nepomohlo materiálne ani logisticky. Nemám vedomosť o tom, že by pomohlo aspoň propagáciou pred, ale aj informovaním po akcii. Na škodu je a to, že v blízkosti konania akcie je budova mestského Centra seniorov na Sihoti. Verím, že ďalší ročník už bude s podporou Mesta Trenčín. Bude to dôkazom toho, že ľudia a aj dve samosprávy sa vedia spojiť.

Ďakujem sponzorom a partnerom nielen tejto hlavnej akcie, ale všetkých podujatí počas roku. 

Ing. Miloš Mičega


Video z akcie DNI SIHOTE 2018