Aktuality od roku 2016


Občianske združenie DNI SIHOTE TRENČÍN, o.z.

Vás srdečne pozýva na akciu

DNI SIHOTE 2023

Už ôsmy ročník sa uskutoční v nedeľu 8. októbra 2023 na Námestí Rozkvet v Trenčíne na Sihoti. Akcia začína programom pre DETI o 13:00 hod., hlavný program začína o 14:00 hod.

Rodák zo Sihote Štefan Skrúcaný opäť privíta svojich hostí. Program začína vystúpením Detského folklórneho súboru RADOSŤ. Hlavnou účinkujúcou bude Beáta DUBASOVÁ.   


Akcia sa uskutoční s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja a Mesta Trenčín.

Akcia má ďalších partnerov, ktorí sú uvedení v časti /partneri/  (postupne budú dopĺňaní)


BEÁTA DUBASOVÁ
hlavná hosťka podujatia

DNI SIHOTE 2022

Siedmy ročník sa uskutoční dňa 9. októbra 2022 na Námestí Rozkvet v Trenčíne na Sihoti. Akcia začína programom pre DETI o 12:30 hod., hlavný program začína o 14:00 hod.

Rodák zo Sihote Štefan Skrúcaný privíta svojich hostí. Z Kubrej bude účinkovať Detský folklórny súbor Kubranček. Hosťom a hlavným účinkujúcim bude Ondrej Kandráč


Akcia sa uskutoční s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja a s podporou Mesta Trenčín.

Akcia má ďalších partnerov, ktorí sú uvedení v časti /partneri/ 

DNI SIHOTE 2021

Šiesty ročník sa uskutoční dňa 11. septembra 2021 na Sihoti v športovom areáli Základnej školy SEDMIČKA v Trenčíne so začiatkom o 15,00 hodine.

Trenčan a rodák zo Sihote Štefan Skrúcaný privíta svojich hostí. Z Kubrej, čo je bývalá obec a dnes súčasť Trenčína príde Folklórny súbor Kubran. Hosťom a hlavným účinkujúcim bude Lukáš Adamec. 
Akcia sa uskutoční s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja a Mesta Trenčín.


Akcia má ďalších  partnerov, ktorí sú uvedení v časti /partneri/ Organizátori upozorňujú na dodržiavanie opatrení súvisiacich so šírením choroby COVID-19.Ďakujeme za pochopenie.

ktoré použijeme na kultúrnospoločenské aktivity v Trenčíne

Ako poukázať podiel zaplatenej dane?

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

3. Najneskôr do 30. apríla 2021 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska, alebo ich môžete zaslať na adresu: DNI SIHOTE o.z., Clementisova 665/8, 911 01 Trenčín alebo nás kontaktujte k osobnému prevzatiu na emaile:  info@dnisihote.sk


Občianske združenie DNI SIHOTE TRENČÍN, o.z.

Vás srdečne pozýva na akciu

DNI SIHOTE 2020

Už piaty ročník sa uskutoční dňa 5. septembra 2020 na Sihoti pred OD Rozkvet v Trenčíne so začiatkom o 14,00 hodine.

Program bude uvádzať už tradične Trenčan Štefan Skrúcaný, ktorý si privedie aj svojich hostí.
O 14:45 hod. vystúpia deti z Folklórneho súboru KUBRANČEK.
Akcia sa bude konať s finančnou podporou Mesta Trenčín.


Akcia má ďalších  partnerov, ktorí sú uvedení v časti /partneri/ Organizátori upozorňujú na Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia vydané dňa 28.8.2020, ktoré sú dostupné TU : opatrenia_prevadzky_a_HP_01_09.pdfĎakujem za pochopenie.


Občianske združenie DNI SIHOTE TRENČÍN, o.z.

Vás srdečne pozýva na akciu

v znamení hesla

Akcia sa uskutoční dňa 5. októbra 2019 v priestoroch univerzálnej sály Posádkového klubu (Dom Armády) v Trenčíne so začiatkom o 15,30 hodine.

Štvrtý ročník DNI SIHOTE sa po prvýkrát uskutoční z dôvodu nepriaznivej predpovede počasia mimo priestorov Sihote - priestoru pred OD Rozkvet. Po druhýkrát sa budú konať s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Akcia má ďalších  partnerov, ktorí sú uvedení v časti /partneri/ 


Organizátori podujatia sa musia operatívne prispôsobiť aktuálnej situácii z hľadiska predpovede počasia. Nepriaznivá predpoveď nás prinútila zvoliť tzv. "mokrú variantu".


Ďakujem za pochopenie.

2. júna 2017 “Detský deň na Sihoti“

2. júna 2017 "Detský deň na Sihoti"

Detský deň v areály Školského klubu detí Sedmička.
Čítať viac...

5. január 2017 “Trojkráľový punč na Sihoti“

5. január 2017 "Trojkráľový punč na Sihoti"

Prvá tohtoročná akcia v rámci DNI SIHOTE 2017 sa uskutočnila v priestoroch pred OD Rozkvet.  Bez veľkých sprievodných činnosti sme sa rozhodli uskutočniť akciu s ponukou punču.  Keďže sa blížil sviatok Troch kráľov,  názov akcie bol vopred daný.
Čítať viac...

DNI SIHOTE 2016

DNI SIHOTE 2016

MIESTO KONANIA: Priestor pred OD Rozkvet, Centrum seniorov (CS), Školský klub detí 7, KD Opatová
Čítať viac...

PREHLÁSENIE

Logo akcie DNI SIHOTE

archívne pozvania

Mesto Trenčín, Kultúrne centrum Sihoť a VMČ SEVER
pozývajú všetkých na 

DNI SIHOTE 2017

Mesto Trenčín, Kultúrne centrum Sihoť a VMČ SEVER
pozývajú všetkých na 

DNI SIHOTE 2016